Szkolenia

 

prof. ucz. dr hab.

Sebastian Sikorski

Adwokat

Szkolenia

prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski

Adwokat

Prowadzone szkolenia i wystąpienia podczas konferencji biznesowych

Comarch Akademia Menedżerów

Akademia Menedżerów e-Zdrowia

Mailingowy kurs o tematyce cyfryzacji opieki zdrowotnej

Comarch

skf local trends

Udział w debacie: Scenariusze finansowania szpitali samorządowych

Local Trends, Samorządowy Kongres Finansowy 2022
Gospodarz debaty: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Prowadząca: Magdalena Gryn “Forbes”,
Sopot 11-12.04.2022 r.

Kontrola NFZ w placówce – zakres, najczęstsze zarzuty i uprawnienia świadczeniodawców, Szkolenie online | 21 lutego 2024 r., Wolters Kluwer.

„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa, 2020–2021.

Realizacja projektu pn. ,,Poprawa jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zwiększenie skuteczności działań kontrolnych i restrukturyzacyjnych – rozwój kompetencji kontrolerów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz audytorów wewnętrznych, kadry zarządzającej i pracowników podmiotów leczniczych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia’’, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Warszawa 04.-10.2022 r.

Warsztatowy panel dyskusyjny pt. „Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia a interes społeczny”. Warszawa, 24 czerwca 2022 r. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorganizowała warsztatowy panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz lekarzy, pt. „Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia a interes społeczny”, który jest jednocześnie roboczą nazwą publikacji przygotowywanej pod redakcją Zespołu ds. studiów strategicznych Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Udział w debacie eksperckiej poświęconej modelom współpracy uczelni wyższych z biznesem, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKSW, Warszawa 2021.

Planowane zmiany legislacyjne w ochronie zdrowia, 40 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, Warszawa 2021 r.

„Prawo medyczne”, w ramach kursu specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej: Teorie psychologiczne w kontekście klinicznym. Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa, wykład na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa 2021 r.

Prawo medyczne w ramach kursu specjalizacji w zakresie Psychologii klinicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2021 r.

„Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2019 r.

Związek Hospicjów, Hospicjum Domowym Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej: „Przygotowanie ofert do konkursów oraz działalność odpłatna i nieodpłatna OPP”, Warszawa 2019 r.

„Bezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka”, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji 25-lecia Polski w Radzie Europy, udział w dyskusji, Warszawa 19.01.2017.

Centrum Edukacji Menadżerskiej „Promotor”: „Pożyczka z budżetu państwa – aspekty praktyczne” w ramach szkolenia warsztatowego: „Nowelizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz., Poznań 2006.

„Klub Doradca” spotkanie z Ministrem Zdrowia Prof. Zbigniewem Religą, na temat aktualnych problemów ochrony zdrowia oraz perspektyw reformy w tym obszarze, w tym zwłaszcza zagadnień finansowych, referat: „Realizacja programu pożyczek na restrukturyzację finansową szpitali przez Bank Gospodarstwa Krajowego”, Warszawa 2006 r.

prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski adwokat

ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3
02-566 Warszawa

tel. +48 604 611 895