Kancelaria

Adwokacka

 

prof. ucz. dr hab.

Sebastian Sikorski

Adwokat

Kancelaria Adwokacka

 

prof. ucz. dr hab.

Sebastian Sikorski

Adwokat

Kancelaria od początku funkcjonowania zajmuje się obszarem ochrony zdrowia.

Klientami kancelarii są w szczególności organizacje pracodawców w ochronie zdrowia, podmioty lecznicze, organy administracji publicznej i samorządów zawodów medycznych oraz osoby wykonujące zawody medyczne.

Adwokat Sebastian Sikorski

Prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski Adwokat

 

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Profesor uczelni doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Członek Rady Dyscypliny oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie nauk prawnych oraz członek Rady Szkoły Doktorskiej.

Współpracownik Telemedicine, Innovative Technologies and Digital Health Working Group Telemedicine, The European Federation of Internal Medicine (EFIM).

Ekspert ds. e-zdrowia samorządu lekarskiego.

Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ekspert ds. prawa medycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego.

Wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach MBA.

Wykładowca na studiach podyplomowych – Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie.

Stały recenzent Frontiers Media S.A., Lozanna Szwajcaria

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego, cywilnego i finansowego oraz prelegentem na licznych konferencjach naukowych i biznesowych.

Współpracuje z Polityką Zdrowotną, Gazetą Prawną, Portalem Prawo.pl, oraz wydawnictwami: Wolters Kluwer, C.H. Beck.

W latach 2005–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego. Delegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.

W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

SPECJALIZACJA

Kancelaria Adwokacka prof. ucz. dr. hab. Sebastiana Sikorskiego od wielu lat zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów z sektora ochrony zdrowia.

Klientami Kancelarii są w szczególności organizacje pracodawców w ochronie zdrowia, organy administracji publicznej, organy samorządu lekarskiego, podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarskie.

Przykładowe obszary współpracy:

w

kompleksowe doradztwo dla podmiotów leczniczych,

reprezentacje przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

reprezentacja przez organami administracji publicznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;

reprezentacja lekarzy przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi oraz Naczelnym Sądem Lekarskim,

Kancelaria obejmuje swoim zakresem obsługę prawną podmiotów gospodarczych w następujących dziedzinach:

Prawa medycznego

Prawa cywilnego

Prawa administracyjnego

Prawa handlowego i gospodarczego

Prawa pracy

Prawa karnego

publikacje
konferencje
wywiady
szkolenia dr hab Sebastian Sikorski Adwokat
publikacje
konferencje
wywiady
szkolenia dr hab Sebastian Sikorski Adwokat
Plac Unii Lubelskiej dr hab. Sebastian Sikorski Adwokat
prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski adwokat

ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3
02-566 Warszawa

tel. +48 604 611 895